Ciepła, wilgotna aura sprzyja roślinom i przyroda zdaje się nadrabiać zaległości po majowo-czerwcowej suszy. Trawa również pięknie i szybki rośnie. Zazieleniły się żółte plamy. I tak jak w czerwcu nie miałam specjalnie co kosić co tydzień, tak teraz……Według szacunkowych danych, pokos stanowi mniej więcej 2/3 ogrodowych odpadów. Kompostownik jest nieco przeładowany i pojawia się problem co zrobić z pokosem.

Tajniki mulczowania

 

W jaki sposób go zutylizować?

Mamy kilka rozwiązań do wyboru. Pokos można spakować do zielonych worków z odpadami biodegradowalnymi i przekazać odpowiednim służbom. Ściętą trawą można przykrywać rabaty kwiatowe oraz, choć nie wygląda to estetycznie, suchą ziemię wokół drzew i krzewów – zatrzyma na chwilę wilgoć. Część pokosu można odłożyć na kompostownik. Kolejną praktyczną opcją jest mulczowanie – rozwiązanie ekologiczne.

Tajniki mulczowania

Na czym polega mulczowanie

Mulczowanie jest nowoczesnym zabiegiem pielęgnacyjnym trawnika. Polega na skoszeniu  trawy odpowiednią kosiarką - wyposażoną w system mielenia, rozdrobnieniu darni i pokryciu powierzchni trawnika cienką, równomierną warstwą pokosu, który ulega procesowi rozkładu. W tej sposób ścięta trawa staje się nawozem odżywczym. Jednocześnie mulczowanie zmniejsza parowanie wody z gleby i darni, zapobiega erozji gleby i spowalnia wzrost chwastów.

Efekty mulczowania są wymierne – to ekologiczne odżywianie trawy i zmniejszenie objętości produkcji odpadów ogrodowych. Niektórzy jednak mają pewne wątpliwości co do tej metody – uważają, że pozostawiona warstwa trawy będzie gnić, a na trawniku utworzy się filc. Jest to pewne zagrożenie, ale można temu zapobiec, stosując się do kilku podstawowych zasad prawidłowego mulczowania. W sezonie należy po prostu obserwować trawnik i gdy zauważymy , że kondycja trawy słabnie, trzeba kosić naprzemiennie – raz zbierając pokos do kosza a następnie pozostawiając go na trawniku. Jeśli chcemy mieć równą trawę o intensywnej zielonej barwie, czasem trzeba zrezygnować z mulczowania. W takich przypadkach, zwłaszcza w sierpniu, wskazane jest wykonanie wertykulacji.


Natomiast w przypadku dużych powierzchni trawiastych, za mulczowaniem przemawiają argumenty ekologiczne i ekonomiczne. Dziś ten zabieg jest szybko wykonywany mechanicznie przez nowoczesną kosiarkę, np. kosiarki z serii HRX, traktory ogrodowe Honda HF 2417HM/HT i HF2622HM/HT. Tę czynności wykonuje również robot ogrodowy Honda Miimo, który służy do systematycznego utrzymywania trawnika w nienagannym stanie i przycina źdźbła z milimetrową precyzją. Ponieważ nie posiada kosza, mulczowanie należy do jego filozofii pielęgnacji trawy.
Jeszcze jedną korzyścią wynikającą z mulczowania jest oszczędność naszego czasu - nie tracimy go na cały proces związany z opróżnianiem kosza.


Zasady prawidłowego mulczowania

  1. Trawnik, na którym będzie przeprowadzane mulczowanie, musi być regularnie i dość często koszony – nawet co kilka dni. Podczas mulczowania na powierzchni  można, bez szkody dla trawnika, pozostawiać tylko młode i delikatne źdźbła, ponieważ te szybciej ulegają rozkładowi,  ale nie gniją.

  2. Regularne koszenie zapobiega rozwojowi kwiatostanów, których nie powinno się pozostawiać w ściętej warstwie trawy. Pokos, który ma pozostać na powierzchni nie powinien też zawierać łodyg ani starych źdźbeł trawy, ponieważ zaczną gnić zanim zajdzie proces rozkładu organicznego. I w tych okolicznościach powstaje szkodliwy filc.

  3. Trawa do mulczowania powinna być sucha – ułatwia to równomierne rozłożenie warstwy pokosu na powierzchni. Przede wszystkim sucha warstwa ulega rozkładowi a nie gniciu.

  4. Pokos do mulczowania musi być bardzo drobno pocięty.

  5. Pozostawiona na powierzchni warstwa powinna być cienka i równomiernie rozrzucona. Jej  zbyt duża ilość sprzyja gniciu, powstaniu filcu. Hamuje też wzrost trawy.

  6. Rodzaj gleby też nie jest bez znaczenia. Na glebach wilgotnych, słabo przepuszczających wodę nie powinno się przeprowadzać mulczowania zbyt często. W przypadku innych rodzajów gleby, zwłaszcza piaszczystych, mulczowanie poprawia ich właściwości fizyczne.

  7. Trawnik, na którym wykonujemy mulczowanie, nie powinien być zbyt często nawożony innymi środkami – to mulczowanie jest formą „odżywiania” roślin.

  8. O czym warto pamiętać jesienią - mulczowany w sezonie trawnik, na jesieni powinien być dokładnie oczyszczony (wygrabiony) z resztek roślin. Ta czynność zapobiega tworzeniu się filcu i rozwojowi różnych chorób trawy pod warstwą śniegu.


Kosiarki do mulczowania

Kosiarka służąca do mulczowania to w rzeczywistości bardzo nowoczesna, wielofunkcyjna maszyna. Musi „umieć” bardzo precyzyjnie rozdrabniać trawę, kosić na odpowiedniej wysokości i móc poruszać się z prędkością dostosowaną do wysokości i gęstości trawy.

Tajniki mulczowania

 
Udanego mulczowania!