Strzeż się fałszerzy
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

uwaga na kopie produktów Honda
Często kopiowane, nigdy dorównane.Od wielu lat fałszerze intensywnie zajmują się kopiowaniem silników i urządzeń marki Honda, używając do tego celu kolorystyki, design'u, logotypów i oznaczeń Honda, a nawet kopiując foldery i instrukcje obsługi. Honda nieprzerwanie podejmuje wysiłki w walce z nieudolnym naśladownictwem fałszerzy, by eliminować z rynku przypadki oszustw oraz chronić swoich klientów – aktualnych i potencjalnych przed naciągaczami sprzedającymi fałszywie oznakowane urządzenia i maszyny.

Jedynym wiarygodnym miejscem zakupu maszyn i urządzeń Honda w Polsce jest nasza autoryzowana Sieć dilerów, a wszystkie nasze maszyny, urządzenia, materiały eksploatacyjne i części zamienne są dostarczane w oryginalnych opakowaniach z właściwymi oznaczeniami. Wszelkie inne propozycje sprzedaży maszyn i urządzeń Honda po bardzo atrakcyjnej cenie, zwłaszcza w miejscach przypadkowych typu parking przed centrum handlowym, powinny budzić wątpliwości, a wręcz podejrzenia.


Dlaczego fałszywe produkty są tańsze od oryginalnych?

Przede wszystkim dlatego, że cechuje je zdecydowanie niższa jakość. Powstają z materiałów niewiadomego pochodzenia. Często są zlepkiem przeróżnych podzespołów roboczych oraz części pozyskiwanych z nieokreślonych źródeł i montowanych bez zachowania jakichkolwiek standardów technicznych.

Każda maszyna i urządzenie Honda powstaje w wyniku wieloletnich, zaawansowanych badań i testów technicznych. Stanowi bardzo precyzyjną koncepcję licznego zespołu inżynierów obejmująca jakość i nowoczesność całego procesu technicznego i produkcyjnego powiązaną z przeznaczeniem maszyny. Wszystkie, nawet najmniejsze, podzespoły robocze są produkowane według bardzo rygorystycznych japońskich norm jakości, sprawdzone i przetestowane przez Honda. Dlatego produkty Honda słyną w świecie z niezawodności, wydajności, wydłużonego okresu żywotności i przyjaznych dla otoczenia parametrów, jak np. niski poziom emisji spalin i cicha praca. W 2012 r. Honda została wyróżniona przez firmę doradczą INTERBRAND ZINTZMEYER & LUX na 3. miejscu wśród najbardziej ekologicznych firm na świecie.

Dodatkowo, producenci fałszywek nie ponoszą kosztów związanych z badaniami i rozwojem i, certyfikacją ani dystrybucją. Nie zapewniają profesjonalnej gwarancji ani obsługi posprzedażowej, przede wszystkim -serwisu i części zamiennych, ponieważ nie mają swoich sieci dilerskich i serwisowych. Podróbki z reguły sprzedawane są bez opakowań, zaś marketing fałszerzy  jest oparty na renomie oryginałów i naiwności ludzi.

Poniżej przedstawiamy przykłady podrobionych urządzeń, które pojawiają się na rynku.

Galeria urządzeń imitujących oryginalne produkty HONDA

Wyrok Sądu Rejonowego w Sieradzu w sprawie wprowadzania do obrotu agregatów prądotwórczych HONDA

Znak towarowy i nazwa Honda są objęte ochroną i wykorzystanie ich w sposób niezgodny z prawem np. przez osoby nieuprawnione jest niedopuszczalne. Firma Aries Power Equipment Sp. z.o.o. ma wyłączne prawo używania znaku towarowego Honda w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze kraju, czyli do umieszczania tego znaku na towarach i wprowadzaniu tych towarów do obrotu oraz posługiwaniu się nim w celu reklamy.

Niezgodne z prawem jest m.in.:

 • sprzedaż towarów nieoryginalnych (podrobionych), takich, których oznaczenia mogą wprowadzać w błąd co do tożsamości producenta lub produktów,
 • ich pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług.używanie nazwy Honda w odniesieniu do produktów nie pochodzących od Honda Motor Co. Ltd.,
 • używanie znaków Honda w opisach ofert sprzedaży przedmiotów, w celach promocyjnych i reklamowych,
 • zamieszczanie w opisach aukcji zdjęć pochodzących z oficjalnych stron, co do których Sprzedający nie uzyskali zgody na wykorzystanie.


Jako podmiotowi uprawnionemu do używania zarejestrowanych znaków towarowych w sytuacji naruszenia naszych praw przysługują nam określone roszczenia.

W szczególności możemy:

 • domagać się zaniechania naruszeń i usunięcia ich skutków,
 • domagać się wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści i naprawienia szkody


Pamiętaj tylko oryginalne produkty posiadają oryginalne Karty Gwarancyjne, na podstawie których nabywasz praw do właściwej obsługi posprzedażnej. Żądaj dowodu zakupu w postaci faktury lub paragonu.

Odpowiedzialność karna za podrabianie i obrót podrobionymi towarami w Polsce:

 • Grzywna, kara ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Za bezprawne wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych podrobionym znakiem towarowym, zarejestrowanym znakiem towarowym lub dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi takimi znakami.
 • Kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat pięciu. Za obracanie podrabianymi towarami o znacznej wartości lub uczynienie sobie z takiej działalności źródła stałego dochodu.
 • Grzywna (w postępowaniu wykroczeniowym). Za wprowadzenie do obrotu towarów oznaczonych znakiem towarowym z wyróżnikiem mającym wywołać mylne mniemanie, że przedmioty te korzystają z takiej ochrony.

PAMIĘTAJ!

 • Tylko silniki z logo Honda są oryginalne. Honda nie ma drugiej marki.
 • Silniki Honda są specjalnie projektowane do pracy w maszynach.
 • Honda od lat stosuje międzynarodową nazwę OEM - Original Engine Manufacturer.
 • Honda to wypróbowana technologia i 60 lat doświadczeń na rynku silników.
 • Nasze silniki wyprzedzają pod względem technicznym zapowiadane i niezwykle wymagające normy Unii Europejskiej.
 • Oryginalne części do silników i maszyn są dostępne na całym świecie.