Aktualności
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

Koszenie dużych powierzchni trawników w przestrzeniach miejskich, na terenie obiektów sportowych i wypoczynkowo-rekreacyjnych jest dla firm wykonawczych wyzwaniem ze względu na konkurencyjność, rentowność usług i jakość wykonania. Honda proponuje rozwiązanie problemów za pomocą inteligentnego Systemu Multi Miimo 3000, który zastępuje czasochłonne koszenie dużych trawników z wykorzystaniem kilku osób, oferując lepszą organizację czasu pracy, zmniejszenie kosztów eksploatacji parku maszynowego, niższe koszty pielęgnacji trawy.
System MULTI MIIMO to jednomodułowy, łatwy w instalacji i sterowaniu system zarządzania kilkoma (minimum dwoma) robotami Honda Miimo 3000 koszącymi jednocześnie na tym samym obszarze oznaczonym jedną pętlą przewodu granicznego. Za zarządzanie pracą robotów odpowiedzialny jest Moduł Multi Miimo Box, który generuje pojedynczy sygnał graniczny dla całego obszaru otoczonego przewodem granicznym. System służy do koszenia dużych terenów powyżej 4 000 m2 - aż do 62 500 m2.

Jaki jest zwrot z inwestycji? Koncern Honda przeprowadził badania pilotażowe na szeroką skalę w kontekście rentowności pielęgnacji boiska sportowego. Wyniki badań potwierdziły, że inwestycja zacznie się zwracać już w drugim roku eksploatacji, zaś w ciągu 3 lat może przynieść potencjalne oszczędności w wysokości ponad 10 000 EURO. Warto również zaznaczyć fakt, że roboty koszące i jednocześnie mulczujące trawę wpływają na ograniczenie ilości innych nawozów, ponieważ mikro-pokos szybko przekształca się w naturalny nawóz.

Zapraszamy do naszego poradnika, w którym odpowiadamy na pytania i wyjaśniamy kluczowe zagadnienia. Zapraszamy także do kontaktu z najbliższym Autoryzowanym Centrum Robotów Koszących Honda Miimo, w którym eksperci udzielą szczegółowych informacji na temat funkcjonowania Systemu, doradzą jak stworzyć ten System na konkretnym terenie, a w przypadku decyzji o zakupie Systemu – wykonają montaż instalacji.


Zobacz jak funkcjonuje system MULTI MIIMO