Nawadnianie i osuszanie
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

W walce ze skutkami powodzi i podtopień liczy się czas oraz efektywność usuwania wody, co umożliwia zastosowanie niezawodnej pompy wysokiej jakości. Równie ważne jest zastosowanie prawidłowego modelu pompy, którego parametry są dostosowane do warunków i potrzeb.


Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze pompy?

 • na warunki, w jakich pompa będzie pracować, takich jak wielkość powierzchni, na której pompa będzie stosowana oraz domniemany stopień zanieczyszczenia wody,
 • na moc i jakość silnika, który wpływa na jakość pracy pompy, jej wydajność i niezawodność,
 • na wydajność, od której zależy czas osuszania terenu,
 • na maksymalną wysokość podnoszenia i ssania –  te parametry wpływają na generowane ciśnienie i wydajność pompy,
 • na kosz ssawny, którego zadaniem jest zatrzymanie szkodliwych dla pompy zanieczyszczeń stałych znajdujących się w pobieranej wodzie,
 • na koszty eksploatacyjne, typu koszty zużycia paliwa, materiałów eksploatacyjnych i serwisowania. Tańszą eksploatację zapewniają pompy dobrej jakości czyli bezawaryjne, wymagające jedynie rutynowych przeglądów technicznych oraz wyposażone w niezawodne, paliwooszczędne silniki,
 • na wygodną i łatwą obsługę,
 • na okres gwarancji producenta. Im dłuższy jest okres gwarancyjny, tym wyższa jakość pompy.

 

Pompy stosowane podczas podtopień i powodzi

Do walki ze skutkami powodzi i podtopień rekomendowane są pompy szlamowe Honda WT 30X oraz WT 40X. Są to profesjonalne urządzenia o solidnej konstrukcji, wyposażone w niezawodne silniki Honda i żeliwne wirniki o dużej wytrzymałości. Pompy są łatwe w obsłudze i bezawaryjne, ale pod warunkiem przestrzegania zasad prawidłowej ich eksploatacji. Najczęściej są stosowane podczas akcji ratowniczych, ale także do osuszania wykopów na placach budowy.

Honda WT 30X  z silnikiem o mocy 8,4 KM, 3-calową średnicą kroćcy przyłączeniowych (ssawnych i tłocznych) i koszem ssawnym zapewnia maksymalne przepompowanie 1200 l wody/min z zanieczyszczeniami o średnicy do 28 mm. Pompa ta podaje wodę na maksymalną wysokość 25 m, a maks. wysokość ssania wynosi 8 m. Pojemny zbiornik na paliwo oraz nowoczesna paliwooszczędna konstrukcja silnika umożliwiają prawie 2h ciągłej, intensywnej pracy.

Największa z serii pomp WT  - Honda WT 40X  jest przeznaczona do pracy w bardzo trudnych warunkach. Różni się od WT 30X mocniejszym silnikiem  (11,7 KM), większą wydajnością (maks.1600 l/min), 4-calową średnicą kroćcy przyłączeniowych i koszem ssawnym zatrzymującym zanieczyszczenia o średnicy powyżej 31 mm.

Silniki, w które te pompy wyposażono mają dodatkowe zabezpieczenie w postaci alarmu olejowego, który odcina zapłon w przypadku zbyt niskiego jego poziomu.

Jednostkom Straży Pożarnej oraz władzom samorządowym gmin narażonych na często występujące podtopienia terenów, rekomendowana jest przewoźna,  montowana na przyczepie pompa powodziowa z silnikiem Kubota (diesel) LWT 250K , o maksymalnej wydajności 250 m3/h. Urządzenie posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP (Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej).LWT 250K to urządzenie mobilne o niedużej wadze i umieszczone na przyczepie, które może być szybko i łatwo dostarczone i ustawione na zalanym wodą terenie, nawet w bardzo trudnych warunkach np. na rozmoczonych wałach. Obsługa tej pompy została tak uproszczona i przemyślana, by jedna osoba mogła nadzorować pracę kilku takich urządzeń.  

Kolejną zaletą pompy LWT 250K jest silnik Kubota (diesel) o mocy maks. 29,1 KM z elektrycznym rozruchem oraz pojemny zbiornik na paliwo (65 l), dzięki czemu urządzenie pracuje przynajmniej 15 godzin na jednym zbiorniku paliwa. Do kluczowych parametrów pompy, które liczą się w praktyce, należą: ciśnienie 2,3 bar, maks. wydajność 250 m3/h, średnica zatrzymywanych zanieczyszczeń powyżej 40 mm. Króćce wyjściowe mogą być skierowane w dowolnym kierunku zależnie od panujących warunków, a możliwość oświetlenia panelu sterowania usprawnia akcję ratowniczą o każdej porze nocy i dnia.  Linia ssawna standardowo  składa się z trzech linii zbudowanych z węża 110 o długości 7,5 metra każda, a tłoczna - z dwóch  40-metrowych linii zbudowanych z węża 110.Prawidłowa eksploatacja pompy

Motopompa jest urządzeniem, które z założenia musi pracować w różnych warunkach terenowych i pogodowych, a także zawsze musi być w pełni gotowe do sprawnego funkcjonowania. Żywotność i sprawność urządzenia zależy nie tylko od jego jakości, ale również od prawidłowej eksploatacji oraz systematycznej konserwacji. Dzięki temu koszty serwisowania można ograniczyć do standardowych przeglądów technicznych.

 • Przeczytaj Instrukcję Obsługi - znajdziesz w niej najważniejsze informacje na temat funkcjonowania zakupionego modelu urządzenia, zasad bezpieczeństwa, prawidłowego montowania elementów oraz niezbędnej konserwacji.
 • Prawidłowe ustawienie – przed uruchomieniem pompy upewnij się, że urządzenie znajduje się na twardym i płaskim podłożu. Jej przechylenie lub przewrócenie może spowodować wyciek paliwa.
 • Zalanie pompy (z wyjątkiem pomp z serii SMD) – przed pierwszym uruchomieniem pompy upewnij się czy wlałeś wodę do jej korpusu. Sprawdzaj jej poziom przed każdym kolejnym uruchomieniem urządzenia, a w razie konieczności dolej wody. Uruchomienie czy dłuższa praca silnika „na sucho” zniszczy uszczelnienia pompy. Jeśli zorientujesz się, że pompa pracowała na sucho, niezwłocznie wyłącz silnik, poczekaj aż ostygnie i dopiero wówczas nalej wody do komory.
 • Sprawdź prawidłowy dobór oraz podłączenie węża ssawnego i tłocznego – do pompowania wody można używać ogólnie dostępnych węży. Wąż ssawny powinien być usztywniony – w przeciwnym wypadku będzie obniżać wydajność pompy. Przed uruchomieniem motopompy sprawdź, czy węże zostały prawidłowo podłączone. Warto również zwrócić uwagę na to, by nie zaciskać gwałtownie węża tłocznego, np. najeżdżając na niego samochodem, ponieważ może to spowodować pęknięcie bloku pompy.
 • Skontroluj stan zacisku opasek zaciskowych na wężach - luźno zamocowany wąż ssawny obniża zasysanie oraz wpływa na zmniejszenie wydajności urządzenia. Skutkiem nieprawidłowo umocowanej opaski na wężu wylotowym może być zrzucenie węża z kroćca pod wpływem wysokiego ciśnienia.
 • Stosuj kosz ssawny – kosz ssawny montuje się na końcu węża ssawnego za pomocą opaski zaciskowej. Jego zadaniem jest zatrzymanie zbyt dużych zanieczyszczeń stałych, które mogą spowodować uszkodzenia wewnątrz motopompy lub jej zatkanie.
 • Gwint nasady – warto zawsze zwracać uwagę na czystość gwintu nasady motopompy. Sprawdź też czy nie ma na nim zanieczyszczeń, np. piasku.
 • Sprawdź poziom oleju – poziom oleju należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem urządzenia przy jej poziomym ustawieniu na równej powierzchni. W przypadku niskiego poziomu, należy go wyrównać do krawędzi szyjki wlewu. Natomiast pierwsza wymiana oleju jest wskazana po 10 motogodzinach pracy, a kolejne – co 50 godzin funkcjonowania motopompy. Częstotliwość wymiany oleju jest wskazana w Instrukcji Obsługi danego modelu. Wygodnym rozwiązaniem jest pompa z alarmem olejowym, np. Honda WT 30X i Honda WT 40X, który automatycznie wyłącza silnik przy zbyt niskim poziomie oleju. Zatem w sytuacji, gdy silnik zatrzymał się i nie można go ponownie uruchomić, warto, przed szukaniem usterki, najpierw sprawdzić poziom oleju.
 • Sprawdź filtr powietrza – zanieczyszczony filtr powoduje nieprawidłowy stosunek mieszanki paliwowo-powietrznej, wskutek czego silnik zaczyna nierówno pracować i dusić się. Dlatego czystość filtra należy sprawdzać przed każdym uruchomieniem silnika. Filtr powinien być czyszczony co 25 godzin pracy lub częściej jeśli motopompa pracuje w warunkach dużego zapylenia. W przypadku silnego zabrudzenia lub zużycia filtra – należy go wymienić.
 • Stan świecy zapłonowej w silniku benzynowym – powinna być wymieniona w przypadku stwierdzenia na niej dużej warstwy nalotu, pęknięć czy uszkodzeń izolatora. Częstotliwość jej kontroli jest wskazana w instrukcji obsługi każdego modelu pompy.
 • Sprawdź śruby i nakrętki – przed każdym uruchomieniem urządzenia sprawdź śruby, nakrętki i dokręć je w razie konieczności
 • Po zakończonej pracy należy odkręcić korek spustowy i wylać pozostałą w korpusie wodę. Warto o tym pamiętać zwłaszcza zimą, ponieważ resztki wody mogą zamarznąć i rozsadzić blok pompy.
 • Pusty zbiornik paliwa na zimę – w przypadku dłuższych przestojów w użytkowaniu pompy należy opróżnić zbiornik z paliwa, by nie dopuścić do degradacji jakości paliwa i uszkodzenia silnika.Nasz salon:

ul. Puławska 467, 02-844 Warszawa
tel: +48 22 894 08 90
email: pulawska@mojahonda.pl

serwis: pn-pt 08.00 - 16.00
salon: pn-pt 09.00 - 17.00