Źródła energii
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

Agregat prądotwórczy jest popularnym urządzeniem, które niezawodnie zapewnia dopływ energii elektrycznej dobrej jakości praktycznie w każdej sytuacji: w przypadku awarii sieci, do zasilania elektronarzędzi podczas domowego majsterkowania, jak i do zasilania profesjonalnych urządzeń na placu budowy. Jest też bardzo chętnie wykorzystywany podczas podróży – na campingach, w camperach i na łodziach motorowych.
Jego konstrukcja – a mówimy o oryginalnych agregatach - niezależnie od modelu, jest zaplanowana na długofalowe działanie – na wiele, wiele lat. Czy ten koncept zawsze się sprawdza? Tak, pod warunkiem, że użytkownik odpowiednio dba o swój agregat: konserwuje go według wskazówek Instrukcji Obsługi i prawidłowo go eksploatuje. Warto tu jest przypomnieć, że działanie agregatu ma istotny wpływ na kondycję odbiorników: prawidłowo funkcjonujący, dobry generator prądu zapewnia również trwałość i długą żywotność zasilanych odbiorników. Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego agregatu dostosowany do potrzeb – w domu czy też w podróży.


Prawidłowa obsługa każdego agregatu polega na przestrzeganiu kilku podstawowych zasad:

 • Instrukcja Obsługi – to obok umowy gwarancyjnej najważniejszy dokument urządzenia, zawierający, oprócz danych technicznych, informacje o eksploatacji, konserwacji oraz rekomendowanej częstotliwości przeglądów technicznych,
 • Sprawdzenie stanu odbiorników – przed podłączeniem odbiorników do agregatu należy sprawdzić czy są sprawne. • Sprawdzenie ustawienia agregatu przed uruchomieniem – dotyczy to przede wszystkim agregatów walizkowych i przenośnych, które zazwyczaj muszą funkcjonować w różnych miejscach i warunkach. I w tych przypadkach należy upewnić się, że urządzenie stoi stabilnie na płaskiej, równej powierzchni.
 • Przed przystąpieniem do przeglądu i konserwacji należy odłączyć przewód elektryczny od świecy zapłonowej.
 • Kontrola poziomu oleju – ta czynność jest rekomendowana przed każdym uruchomieniem agregatu. Wybrane modele są wyposażone w dodatkowe udogodnienie jakim jest Alarm Olejowy, który wyłącza silnik, gdy poziom oleju jest za niski, np.; EU20i, EU30i, EU30i S, EU70i S,  W przypadku niskiego poziomu oleju należy uzupełnić zbiornik do górnej krawędzi szyjki wlewu. Warto wiedzieć, że w każdej Instrukcji Obsługi znajduje się informacja o zalecanym oleju do danego typu silnika. • Wymiana oleju – długo używany i zanieczyszczony olej traci właściwości smarne i prowadzi do blokady części ruchomych silnika wskutek ciepła wytworzonego przez tarcie, czego naturalną konsekwencją jest zniszczenie silnika. Dlatego warto pamiętać o zasileniu agregatu świeżym olejem według rekomendacji zawartych w instrukcji obsługi. Usuwanie zużytego oleju najlepiej dokonać gdy jest jeszcze rozgrzany. W tym celu należy wykręcić śrubę spustową oleju w bloku silnika lub, gdy jej nie ma, wylać olej przez otwór wlewowy - w boku silnika trzeba wykręcić bagnet olejowy, generator przechylić na bok i zlać płyn do płaskiego naczynia  o odpowiedniej pojemności. Następnie trzeba ustawić urządzenie w pozycji roboczej i wkręcić bagnet. Zużyty olej najlepiej jest przelać do butelki po oleju i odnieść do punktu utylizacji.
 • Kontrola poziomu paliwa – ilość paliwa NIE MOŻE BYĆ NIŻSZA od poziomu minimalnego.
 • Po każdym uzupełnianiu paliwa należy dokładnie dokręcić korek wlewu paliwa. Kolejną kluczową sprawą w zakresie prawidłowej obsługi agregatu jest wypalenie paliwa ze zbiornika i gaźnika, jeśli agregat nie będzie używany przez dłuższy czas. Paliwo pozostawione na dłużej niż miesiąc traci swoje właściwości, a w zbiorniku powstaje osad, który następnie trafia do gaźnika i zatyka jego dysze. Natomiast dysze, bardzo wrażliwe na najmniejsze cząsteczki osadu, zatykają się i uniemożliwiają uruchomienie silnika. W przypadku podejrzenia zatkania się dysz gaźnika, trzeba koniecznie dostarczyć maszynę do autoryzowanego serwisu.
 • Kontrola filtra powietrza – filtr powietrza to jeden z tych materiałów eksploatacyjnych, który ulega naturalnemu mechanicznemu zużyciu. Jego zużycie, szybsze w zapylonych warunkach, prowadzi m. in. do obniżenia mocy silnika, zmniejszenia wydajności urządzenia. Musi być systematycznie czyszczony i wymieniany przynajmniej raz w roku.

 • Agregaty z automatyką – wybrane modele agregatów, jak EU70i S mogą być podłączane do instalacji budynku. W takich przypadkach podłączanie do sieci musi być wykonanie przez uprawnionego elektryka zgodnie z przepisami dotyczącymi zasilania rezerwowego i podłączenia do sieci energetycznej. Niewłaściwe podłączenie generatora do instalacji elektrycznej budynku może spowodować zwrotne przepięcie z siecią, którego skutki są niebezpieczne dla zdrowia i życia.
 • Systematyczna konserwacja jest równie ważna jak prawidłowa obsługa agregatu. Wpływa na żywotność agregatu i jego wydajność, a także na trwałość zasilanych odbiorników. Wszystkie informacje w tym zakresie są zapisane w Instrukcji Obsługi danego modelu agregatu.