Serwis
Honda Motor   Honda Motor

Znajdź na stronie:

Zazwyczaj przyglądamy się maszynom do koszenia po i przed sezonem. W trakcie sezonu ogrodniczego głównie koncentrujemy się na procesie koszenia i ewentualnie na oczyszczeniu spodu kosiarki z pokosu, chyba że zdarzy się awaria maszyny. Awaria kosiarki zaufanej marki, jak Honda, nie zdarza się przypadkiem, a raczej jest skutkiem zaniedbań wobec maszyny.Kosiarki, roboty do koszenia, kosy to najintensywniej eksploatowane urządzenia ogrodnicze. Odpowiednia dbałość o nie wydłuża ich żywotność i wydłuża czas ich funkcjonowania z zachowaniem fabrycznych parametrów wydajności, a także ogranicza koszty serwisowania do niezbędnego minimum. Bardziej wymagające w zakresie konserwacji są kosiarki spalinowe, zwłaszcza te intensywnie eksploatowane oraz kosiarki pracujące w zapylonym środowisku, na trawnikach utworzonych na piaszczystym podłożu, podczas suchego lata.

Na jakie elementy należy zwracać uwagę, co należy oczyszczać, sprawdzać w trakcie sezonu?

Podstawowe informacje na temat konserwacji maszyny zawarte są w Instrukcji Obsługi, dlatego warto czasem przypomnieć sobie tego typu wskazówki zawarte w tabeli serwisowej.

Kosiarki

Noże – dotyczy kosiarek spalinowych i akumulatorowych

Kontrola stanu naostrzenia i stanu ogólnego ma na celu ocenić stopień zużycia ostrzy. Stan noży ma znaczenie w kontekście kondycji trawy i w kontekście wydajności koszenia. Jest rzeczą oczywistą, że im częściej kosimy trawę, tym częściej należy ostrzyć noże, dlatego zaleca się sprawdzanie ostrzy przed każdym koszeniem.

Ostrzenie noży należy powierzyć fachowcom, najlepiej Autoryzowanym Serwisom, ponieważ noże muszą być finalnie odpowiednio wyważone. Uszkodzone ostrza – popękane, z wygięciami i nierównościami oraz zużyte należy wymienić na nowe. Stopień zużycia noży łatwo rozpoznać po obłym kształcie, zmniejszaniu się ich powierzchni, wyszczerbionych ostrzach. Stępione ostrza nie koszą, a kładą trawę, natomiast zanikające (wskutek zużycia) łopatki coraz słabiej przesuwają pokos do kosza.Uszkodzenia noży również wiele mówią. Może to oznaczać, że:

  • noże napotykają na trawie wiele przeszkód stałych (kamienie, szyszki) i należy je usunąć,
  • podłoże trawnika jest zbyt piaszczyste i warto poprawić jego strukturę,
  • zaniedbania w zakresie kontroli noży trwają od długiego czasu.


Stępione, zużyte ostrza obniżają wydajność kosiarki oraz ranią źdźbła trawy, czego konsekwencją może być obumieranie trawy.

Kontrola noży dotyczy wszystkich kosiarek Honda: spalinowych Super Komfort, IZY, PROFI, traktorowychakumulatorowych.

Filtr powietrza – dotyczy kosiarek spalinowych

Zadaniem filtru powietrza jest dostarczanie do silnika czystego powietrza, by silnik i maszyna mogły pracować zgodnie z założeniami producenta. Musi być wymieniony przynajmniej raz w roku, ale powinien być sprawdzany regularnie, ponieważ może się zdarzyć zalanie filtra olejem (wskutek przechylenia kosiarki na złą stronę - tę z filtrem powietrza) czy zalanie paliwem (w przypadku stosowania złego paliwa lub długiego przechowywania paliwa w gaźniku w nieużywanej kosiarce).Filtr powietrza zużywa się w sposób naturalny. Przyspieszone zużycie ma miejsce w środowisku zapylonym. Skutkiem zanieczyszczonego lub uszkodzonego filtra jest zanieczyszczenie gaźnika, świecy zapłonowej, nadmierne i zbyt szybkie zużycie cylindrów, tłoków i pierścieni silnika. W takich przypadkach silnik ma mniej mocy i zużywa więcej paliwa.Ze względu na jego rolę dla prawidłowego funkcjonowania maszyny, czyszczenie zabrudzonego filtra warto zlecić fachowcom w Autoryzowanym Serwisie, gdzie filtry powietrza są czyszczone strumieniem sprężonego powietrza w taki sposób, by zanieczyszczenia nie przedostały się do kolektora ssącego.Kontrola filtra powietrza dotyczy kosiarek spalinowych Honda: Super Komfort, IZY, PROFI, traktorowych.


Poziom oleju silnikowego – dotyczy kosiarek spalinowych

Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać przed koszeniem i uzupełnić olej w przypadku takiej potrzeby.


Kosz – dotyczy kosiarek spalinowych i akumulatorowych z koszem

Kosz to często zaniedbywany element kosiarki, a warto mieć świadomość, że kosz również wpływa na wydajność maszyny. Zanieczyszczony zaschniętym pokosem blokuje cyrkulację powietrza, czego konsekwencją jest coraz słabsze zasysanie pokosu do kosza. Wówczas niezebrany pokos przylega do spodu kosiarki i obudowy, może też blokować ruch noży.Kontrola kosza dotyczy wszystkich kosiarek Honda: spalinowych Super Komfort, IZY, PROFI, traktorowych; akumulatorowych.


Fartuch ochronny - dotyczy kosiarek spalinowych i akumulatorowych

Fartuch ochronny jest elementem bezpieczeństwa pracy. Chroni nogi operatora kosiarki przed uderzeniami odprysków szyszek, twardych łodyg roślinnych czy kamyków, które znajdą się na drodze noży. Zużywa się w miarę upływu czasu i jeśli jest uszkodzony warto zasięgnąć fachowej porady w Autoryzowanym Serwisie czy powinien być wymieniony na nowy.Kontrola fartucha ochronnego dotyczy wszystkich kosiarek Honda: spalinowych Super Komfort, IZY, PROFI, traktorowych; akumulatorowych.


Czyszczenie kół - dotyczy kosiarek spalinowych i akumulatorowych

Po każdym koszeniu należy oczyścić koła z pokosu. Zaschnięty pokos blokuje koła, zaś w nowoczesnych kosiarkach z systemem regulacji wysokości koszenia, ów system blokuje. Warto też pamiętać, że warstwa zaschniętego pokosu jest trudniejsza do usunięcia niż świeży pokos. Natomiast blokada regulacji wysokości koszenie uniemożliwia dostosowanie sposobu koszenia do kondycji trawy.

Czynność ta dotyczy wszystkich kosiarek Honda: spalinowych Super KomfortIZYPROFItraktorowych; akumulatorowych.


Czyszczenie kosiarki - dotyczy kosiarek spalinowych i akumulatorowych

Po każdym koszeniu należy kosiarkę dokładnie oczyścić z pokosu, zwłaszcza po koszeniu wilgotnej trawy. Mokry, wilgotny pokos przekształci się w procesie wysychania w trudną do usunięcia skorupę. Taka warstwa może blokować mulczowanie, regulację wysokości noży. Może także uszkodzić napęd czy zerwać linki napędu oraz prowadzi do korozji obudowy w przypadku maszyn wykonanych ze stali.


Czyszczenie obudowy maszyny dotyczy wszystkich kosiarek Honda: spalinowych Super Komfort, IZY, PROFI, traktorowych; akumulatorowych.

Robot koszący Honda Miimo

Do zalet robota koszącego Honda Miimo należy jego łatwa obsługa. Bezszczotkowe silniki nie wymagają serwisowania, akumulatory zapewniają wiele cykli ładowań. Kontroli w trakcie sezonu koszenia wymaga tarcza tnąca i noże – elementy, które należy czyścić z pokosu i wymienić na nowe gdy  ulegną zużyciu. We własnym zakresie można delikatnie czyścić z pokosu spód robota i silniczki kół za pomocą miękkiej szczotki i szmatki. Nie należy do tego celu używać wody ani rozpuszczalników! Najlepiej jest uprzednio sprawdzić wskazówki zawarte w Instrukcji


Obsługi posiadanego modelu lub skonsultować się z najbliższym Autoryzowanym Serwisem Honda Miimo

Kosy i wykaszarki

Część tnąca – dotyczy urządzeń spalinowych i akumulatorowych

W trakcie sezonu koszenia w kosach i wykaszarkach należy sprawdzać część tnącą.
W urządzeniach wyposażonych w głowicę żyłkową należy wymienić żyłkę, gdy zajdzie taka potrzeba, a także sprawdzić działanie nożyka regulującego długość żyłki. Zbyt długa żyłka może uszkodzić obudowę i powoduje, że silnik nie osiąga odpowiednio wysokich obrotów.
W urządzeniach koszących tarczą tnącą , tarczę należy wymienić na nową w przypadku jej zużycia lub uszkodzenia.


Filtry powietrza i paliwa - dotyczy urządzeń spalinowych

W kosach i wykaszarkach wyposażonych w silnik spalinowy rekomendowana jest systematyczna kontrola filtrów powietrza i paliwa, by zanieczyszczone, zużyte lub uszkodzone nie obniżały wydajności urządzenia.


Czyszczenie i smarowanie – dotyczy urządzeń spalinowych i akumulatorowych

W trakcie sezonu koszenia należy regularnie czyścic całe urządzenie, a zwłaszcza całą część roboczą z obudową oraz przestrzeń wokół głowicy przekładni. Warto również sprawdzać czy przekładnia kątowa nie wymaga smarowania, a jeśli zajdzie taka potrzeba rekomenduje się stosować do tego celu środkami wskazanymi przez Koncern Honda.Powyższe rekomendacje dotyczą urządzeń Honda: kos spalinowych wyposażonych w 4-suwowe silniki , wykaszarki SSBC E z wielofunkcyjnego narzędzia Honda Versatool oraz wykaszarki akumulatorowej HHT 36 AXB.

Części zamienne i materiały eksploatacyjne

Naturalną konsekwencją eksploatacji maszyn i urządzeń, w tym tych przeznaczonych do koszenia, jest zużywanie się materiałów eksploatacyjnych, a w miarę upływu czasu użytkowania – również części zamiennych. W przypadku konieczności wymiany wymienionych elementów warto rozważyć zakup oryginalnych części, a nie tańszych zamienników.Każda oryginalna część zamienna i każdy materiał eksploatacyjny Honda są oznaczone i dostosowane idealnie do odpowiedniego modelu silnika, urządzenia, maszyny. Wszystkie podzespoły, najmniejszy element konstrukcji Honda są produkowane według bardzo rygorystycznych norm jakości, według odpowiednio dostosowanych parametrów i są testowane przez ekspertów Koncernu Honda tak, by najmniejszy element był doskonale sparowany z całą konstrukcją. Cel jest jeden: zapewnienie maszynom i urządzeniom Honda zachowanie długiej żywotności, trwałości oraz wydajności według fabrycznych parametrów. Tego celu nie zapewniają tańsze zamienniki produkowane według uniwersalnych parametrów.


Poznaj rolę części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w prawidłowym funkcjonowaniu maszyn i urządzeń...


Wszystkie części zamienne Honda są dostępne na bieżąco w naszej Autoryzowanej Sieci Punktów Serwisowych lub Dilersko-serwisowych, a jeśli lokalny Serwis nie posiada potrzebnej części w danym momencie, będzie ją mieć w ciągu 2-3 dni. Obecna sytuacja na rynku globalnym nie powoduje istotnych opóźnień w dostawach dzięki naszemu Centrum Logistycznemu Honda w Pniewach koło Poznania, które już od ponad 10 lat bardzo sprawnie i na bieżąco wspiera obsługę klientów na terenie Polski, w krajach nadbałtyckich i we wschodniej części Niemiec.